X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

همه چیز در باره کناف (Knauf)

مرجع اطلاعات متنی ـ تصویری ـ ویدئویی کناف کاری

· دستورالعمل برش،نصب،درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی کناف ایران


·        دستورالعمل برش،نصب،درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی کناف ایران

در ادامه مطلب

  
·        دستورالعمل برش،نصب،درزگیری و آماده سازی صفحات روکش دار گچی کناف ایران
 
·        2-مصالح مورد مصرف
·        2-1-پیچ های اتصال پنل به سازه کناف(TB-TN)
·        از پیچ های نوعTN  (نوک تیز) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از 7/0میلیمتر و از پیچ های نوعTB (سرمته دار) برای اتصال صفحات گچی به سازه های با ضخامت بیش از7/0و کمتر از 25/2 میلیمتر استفاده میشود(توضیح این که مجموع ضخامت های لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت).
·        پیچ های TN و TB در طول های 70،55،45،35،25 میلیمتر عرضه می شوند.
·        2-2-پیچ های اتصال سازه به سازه کناف(LB-LN)
·        ازپیچ های نوع LN (نوک تیز) برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت تا 7/0 میلیمتر به یکدیگر و از پیچ های نوع LB (سرمته دار)برای اتصال سازه های فلزی با ضخامت بیش از 7/0 و کمتر از25/2 میلیمتر به یکدیگر استفاده می شود(توضیح این که مجموع ضخامت های لایه های فلزی را باید در انتخاب نوع پیچ در نظر گرفت).
·        پیچ های LN وLB  به ترتیب در طولهای 9 و 5/9 میلیمتر عرضه می شوند.
·        2-3-نوار درزگیر کناف
·        از نوار درزگیر کناف (کاغذی) جهت مسلح کردن محل درز و جلوگیری از ایجاد ترک در سطح بتونه استفاده می شود.
·        2-4-نوار چسب جدا کننده کناف (trenn-fix)
·        زمانی که دو ساختار غیر همجنس به یکدیگر اتصال یابند،به علت این اختلاف،ترکی نامنظم و قابل رویت در فصل مشترک آنها ایجاد می شود.برای جلوگیری از ایجاد چنین ترک هایی،در محلهایی که ساختارهای کناف و بنایی به یکدیگر می رسند،از نوارچسب جدا کننده استفاده می شود.بدین ترتیب در فصل مشترک دو ساختار،درزی مویین و نامحسوس ایجاد شده و شکل ظاهری کار ارتقا می یابد.این نوار از جنس کاغذ روغنی(به پهنای 5/6 سانتیمتر)بوده که در پشت آن، یک لایه چسب(به پهنای 1 سانتیمتر)وجود دارد.
·        2-5-سازه (یا نوار) محافظ گوشه کناف(corner bead)
·        سازه (یا نوار) محافظ گوشه، در کنج های خارجی دیوارها و محل هایی که در معرض ضربه هستند،استفاده می شود.کرنربید علاوه بر ضربه گیری، لبه هایی گونیا و یکنواخت ایجاد می کند.کرنربید در دو نوع فلزی و کاغذی عرضه می شود.
·        2-6-بتونه درزگیر کناف
·        بتونه درزگیر کناف برای درزگیری صفحات روکش دار گچی به کار می رود.این بتونه همراه با نوار درزگیر اجرا شده و بدین ترتیب ساختاری مسلح و مستحکم تشکیل می شود.این ماده به صورت لایه ای نازک با ضخامت 1 تا 2 میلیمتر اجرا می گردد.در صورت اجرای بتونه به شکل چند مرحله ای،می توان تا ضخامت حداکثر10 میلیمتر از این محصول استفاده نمود.

        2-7-ماستیک کناف
·        ماستیک کناف جهت دستیابی به سطحی صاف و یکدست، بر روی سطوح ایجاد شده با پنل های گچی اجرا می شود.سطح به دست آمده با این محصول، زیرسازی بسیار مناسبی برای پوشش نهایی کار ایجاد می نماید.
·        3-برش صفحات روکش دار گچی
·        3-1-برش با استفاده از تیغ برش کناف و شمشه خط کشی
·        محل برش بر روی صفحه گچی مشخص و به وسیله تیغ برش کناف یک شیار به عمق حدود 2 میلیمتر ایجاد می شود؛به نحوی که کاغذ روکش کاملا برش بخورد.
·        صفحات گچی پشت و رو شده و با وارد کردن ضربه به پشت پنل،صفحه از محل شیار شکسته می شود.
·        کاغذ پشت صفحه به وسیله تیغ برش بریده می شود.
·        3-2-برش با استفاده از دستگاه های برش طولی و برش قرقره ای
·        با استفاده از این ابزار،می توان برش هایی به عرض 5 تا 60 سانتیمتر اجرا نمود.این ابزار امکان برش صفحات گچی را به صورت نوار های باریک فراهم می کند،که این عمل با تیغ برش بسیار دشوار می باشد.مزیت اصلی استفاده از این ابزار،افزایش سرعت کار (به ویژه در سری کاری) و امکان برش صفحات به وسیله یک نفر می باشد.همچنین به دلیل این که در دو سمت پنل شیار ایجاد می شود،کیفیت برش افزایش یافته و لبه برش خورده کاملا گونیا خواهد بود.با دستگاه برش قرقره ای،می توان برش های موج دار(با عرض کم) نیز اجرا نمود.
·        3-3-برش با استفاده از اره دستی
·        هنگامی که برش به یکی از صورت های زیر مد نظر باشد،از اره دستی (چوب بر) استفاده می شود:
·        برش نوارهای با عرض کمتر از 5 سانتیمتر
·        برش به صورت"L"یا"C"شکل
·        برش صفحات مرکب کناف.1
·        1((صفحات مرکب کناف،پنل های گچی هستند که توسط یک لایه عایق پشم معدنی یا پلی استایرن پوشیده شده اند.))
·        3-4-اجرای پخ و پرداخت لبه های برش خورده
·        تمامی لبه های برش خورده حتما باید قبل از نصب، پخ خورده و پرداخت شود. حذف هر یک از مراحل زیر، عملیات درزگیری را دچار خلل نموده، در نتیجه کیفیت نهایی کار نزول خواهد نمود:
·        لبه به وسیله رنده یکنواخت می شود.
·        با استقاده از پخ زن، پخ زده میشود.
·        به وسیله ساب ماله ای،هر دو وجه عمودی و مایل لبه پخ خورده پرداخت و کاغذ های اضافه نیز برداشته می شود.
·        3-برش صفحات روکش دار گچی (ادامه)
·        3-5-نکات فنی
·        در هنگام برش پنل، کاغذ روکش (در لبه ها) نباید آسیب ببیند. عدم توجه به این موضوع عملیات درزگیری را دچار مشکل خواهد نمود.
 دستگاه پخ زن دارای دو زاویه 5/22 و 45 درجه می باشد.از زاویه 5/22 درجه برای صفحات با ضخامت تا5/9 میلیمتر و از زاویه 45 درجه برای صفحات با ضخامت 5/12 تا 18 میلیمتر استفاده می شود.
·        برای سهولت، سرعت و ارتقا کیفیت اجرای پخ، توصیه می شود که صفحات گچی بر روی میز کار قرار داده شده یا عملیات بر روی پالت بسته بندی انجام گردد.
·        به طور کلی استفاده از تیغ برش برای پخ زدن صفحات گچی توصیه نمی شود؛ زیرا مهارت نصاب در کیفیت پخ اجرا شده تاثیر زیادی خواهد داشت.چنانچه عرض پنل به اندازه ای کم باشد (یک نوار باریک) که استفاده از دستگاه پخ زن میسر نباشد، در چنین مواردی ناگزیر به وسیله تیغ برش، پخ اجرا می شود. برای این منظور، ابتدا روی صفحه گچی و به فاصله 4 میلیمتر از لبه، یک خط ترسیم شده و سپس به وسیله تیغ برش، پخی یکنواخت با زاویه 45 درجه اجرا می شود.
·        چنانچه لبه  های پنل های نصب شده پخ خورده نباشند،اجرای پخ بر روی آن ها به وسیله تیغ برش مجاز نمی باشد,زیرا نوک تیغ به پنل مجاور آسیب خواهد رساند.
·        باید فاصله درز میان دو صفحه مجاور 2 میلیمتر و پهنای هر یک از پخ ها در دو لبه مجاور 4 میلیمتر باشد.
·        همواره دو لبه مجاور باید متجانس باشند؛بدین معنی که چنانچه یک لبه کارخانه ای در مجاورت یک لبه برش خورده قرار گیرد، ناگزیر لبه کارخانه ای نیز باید برش بخورد و کلیه مراحل پخ زنی و پرداخت بر روی آن انجام شود.
·        در محل در ها، باید صفحات گچی به صورت"L" شکل و در محل پنجره ها، تابلوی برق و جعبه آتش نشانی، به صورت"C" شکل بریده شوند. بدین ترتیب پس از نصب پنل،درز ممتد در امتداد قائم چهارچوب بازشو ایجاد نمیشود.در صورتی که جزئیات اخیر رعایت نشود،در امتداد درز های قائم ترک ایجاد خواهد شد.
·        4-نصب صفحات روکش دار گچی
·        4-1-روش اجرا
·        در ساختار های دیوار، می توان صفحات گچی را با استفاده از جک نگهدارنده پنل بر روی زیر سازی تکیه داد.مزیت اصلی استفاده از جک در نصب صفحات گچی، پیچ کاری توسط یک نفر (بدون نیروی کمکی) می باشد.
·        در ساختار های سقف،می توان صفحات گچی را با استفاده از بالابر نگهدارنده پنل بر روی زیر سازی قرار داد.
·        برای دستیابی به حداکثر استحکام در ساختار های سقف،باید صفحات گچی به صورت عرضی نصب شوند(راستای طولی پنل ها،عمود بر راستای سازه های پنل خور اجرا شود).در این حالت، لبه های برش خورده در محل سازه های پنل خور قرار می گیرند (به عنوان یک قاعده همیشگی در سقف های کاذب، همواره یک سازه باید لبه برش خورده پنل را پشتیبانی نماید).
در کلیه ساختار های دیوار و سقف (تک لایه و چند لایه) پنل ها باید به صورت حصیر اجرا شوند.بذین منظور، فاصله دو درز باید حداقل 40 سانتیمتر در نظر گرفته شود.عدم رعایت اصول حصیر چینی و امتداد یافتن درزها در طول یکدیگر، موجب تضعیف ساختار و همچنین ایجاد ترک در محل درزها می شود.
·        برای حصول اطمینان از نفوذ بتونه، لازم است درزی با اندازه 2 میلیمتر میان دو صفحه مجاور در نظر گرفته شود به نحوی که سازه زیرین قابل رویت باشد.
·        اتصال صفحات گچی به زیرسازی، به وسیله پیچ مخصوص کناف و با استفاده از دستگاه پیچ زن قابل تنظیم صورت می گیرد.
·        در ساختار های چند لایه فاصله دو درز افقی می تواند تا 20 سانتیمتر کاهش یابد.
·        در ساختار های سقف فاصله دو درز باید کمتر از 50 سانتیمتر نباشد و توصیه می گردد مضربی از عدد 50 باشد.
·        4-2-فواصل مجاز
·        فاصله مجاز اجرای پیچ ها بر روی صفحات گچی در ساختار های سقف 17 سانتیمتر می باشد.در ساختارهای دو لایه،فاصله مجاز اجرای پیچ ها در لایه اول (لایه زیرین) را می توان حداکثر تا سه برابر (50سانتیمتر) افزایش داد، مشروط بر این که لایه دوم (لایه پوششی نهایی) در همان روز نصب شود.برای پوشش کاری با صفحات با ضخامت 20 میلیمتر و بیشتر، اجرای پیچ ها در لایه اول را می توان حداکثر تا دو برابر 30(سانتیمتر) افزایش داد.
·        فاصله مجاز اجرای پیچ ها بر روی صفحات گچی در ساختار های دیوار 25 سانتیمتر می باشد.در ساختار های دو لایه، فاصله مجاز اجرای پیچ ها در لایه اول را می توان حداکثر تا سه برابر (75سانتیمتر) افزایش داد.در صورت استفاده از صفحات با ضخامت 20 میلیمتر و بیشتر، فاصله مجاز اجرای پیچ ها در لایه زیرین 60 سانتیمتر و در لایه نهایی 20سانتیمتر می باشد.
·        فاصله مجاز اجرای پیچ ها در لبه کنج های بیرونی ساختار های دیوار پوششی با سازه مستقل از دیوار زمینه، 20 سانتیمتر می باشد.
·        4-نصب صفحات روکش دار گچی (ادامه)
·        4-3-نکات فنی
·        هرگز از پیچ های خودکار معمولی برای نصب صفحات گچی استفاده نشود.
·        هرگز از دریل برای اجرای پیچ استفاده نشود.
·        میزان نفوذ پیچ باید به اندازه ای باشد که سر پیچ، هم سطح پنل تمام شود؛ زیرا بیرون زدگی سر پیچ، عملیات درزگیری را دچار مشکل می نماید.
·        پیچ باید به نحوی اجرا شود که کاغذ روکش پنل را برش ندهد (یعنی بیش از حد نفوذ نکند)؛ زیرا این لایه به صورت واشر عمل نموده و با برش آن، احتمال جدا شدن پنل از سازه وجود خواهد داشت.
·        پیچ باید عمود بر سطح پنل اجرا شود؛ زیرا در صورتی که پیچ به صورت مایل اجرا شود، کاغذ روکش پنل آسیب خواهد دید.
·        پیچ مورد مصرف برای نصب پنل باید به نحوی انتخاب شود که پس از عبور از لایه های پوششی، حداقل 10میلیمتر در سازه زیرین نیز نفوذ کند.به عنوان مثال چنانچه لایه های پوششی متشکل از دو عدد پنل 5/12 میلیمتری باشد، برای لایه اول پیچی با طول 25 میلیمتر و برای لایه دوم پیچی با طول 35 میلیمتر مناسب خواهد بود.
·        برای اتصال پنل به سازه های با ضخامت 7/0 میلیمتر و کمتر، هرگز از پیچ های سرمته دار استفاده نشود؛ زیرا استفاده از چنین پیچ هایی موجب براده برداری در ورق سازه شده، در نتیجه اتصال مناسب ایجاد نمی گردد.
·        برای اتصال دو سازه به یکدیگر، هرگز از پیچ های اتصال پنل به سازه استفاده نشود؛ زیرا شکل هندسی سر و رزوه های این نوع پیچ ها با پیچ های اتصال سازه به سازه متفاوت بوده، در نتیجه اتصال مناسب ایجاد نمی گردد.
·        در ساختار های چند لایه ای که دارای عملکرد صوتی و یا دارای کد حریق می باشند، درزگیری لایه های زیرین با بتونه درزگیر کناف الزامی است. استفاده از نوار درزگیر برای درزگیری لایه های زیرین ضرورت ندارند.
·        استفاده بیش از حد از ضایعات پنل مجاز نمی باشد؛ زیرا موجب تضعیف ساختار و نزول کیفیت کار می شود.همچنین توصیه می شود که ضایعات پنل به صورت متمرکز استفاده نشود و در کل سطح کار پخش گردد.
·        حتی  الامکان، اندازه صفحات باید متناسب با ارتفاع دیوار انتخاب شود. در صورت استفاده از صفحات کوتاه، درز افقی در لایه پوششی ایجاد شده که در ساختارهای دیوار تک لایه، اجرای سازه پشت بند در محل درز های افقی الزامی است (در صورتی که فاصله استاد ها 40 سانتیمتر یا کمتر باشد، نیازی به اجرای سازه پشت بند نمی باشد).
·        برای سهولت در نصب صفحات در ساختارهای دیوار، صفحات باید به اندازه 1 سانتیمتر کوتاهتر از ارتفاع کف تا سقف برش داده شوند.
·        در ساختار  های دیوار،صفحات نباید به رانر فوقانی (سقفی) متصل می شوند.
·         برای تامین ایستایی در ساختارهای دیوار، حداقل درگیری میان پنل و بالهای رانر باید 20میلیمتر باشد (علاوه بر این شرط، در ساختارهای دیوار جدا کننده ودیوار پوششی، باید استادها به ترتیب به میزان حداقل 10 میلیمتر و 20 میلیمتر با رانر درگیر شوند).
·        در هنگام نصب صفحات در ساختارهای دیوار، باید به جهت استادها توجه نمود.همواره صفحات را باید در جهتی نصب نمود که لبه آزاد صفحه به سمت دهانه باز استاد قرار گیرد. رعایت این نکته به نصاب اجازه می دهد که هنگام پیچ زنی، استاد را مهار نموده و از چرخش آن جلوگیری نماید.
·        به لحاظ ایستایی، عایق بندی و آتش بندی، اجرای صفحات گچی در کل ارتفاع دیوار الزامی است.
·        در ساختارهای سقف، نصب صفحات باید از وسط آغاز و به حاشیه ها ختم شود. همچنین می توان نصب صفحات را از یک کنج آغاز و در هر دو امتداد طولی و عرضی، به طور همگن پوشش کاری را ادامه داد.عدم رعایت جزئیات اخیر موجب ایجاد ترک بر اثر خیز سقف کاذب خواهد شد.
·        5-تهیه بتونه درزگیر و ماستیک کناف
·        5-1-تهیه بتونه درزگیر کناف
·        برای تهیه بتونه درزگیر کناف، به ازای هر 10 کیلوگرم پودر بتونه، 9 الی 10 لیتر آب لازم است و به ترتیب زیر مخلوط میشوند:
·        آب را داخل ظرف مخصوص تهیه بتونه ریخته و پودر بتونه به آرامی به آن اضافه می شود.
·        به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودربتونه تمامی روی سطح را جذب نموده و به حالت خمیری درآید.
·        با استفاده از کفچه،بتونه را به مدت 1 تا 2 دقیقه مخلوط نموده تا خمیری یکدست حاصل شود.
·        5-تهیه بتونه درزگیر و ماستیک کناف (ادامه)
·        5-2-تهیه ماستیک کناف
·        برای تهیه ماستیک کناف، به ازای هر 5 کیلو گرم پودر، 3 الی 5/3 لیتر آب نیاز است و به ترتیب زیر مخلوط می شوند.
·        آب را داخل ظرف مناسبی ریخته و پودر ماستیک به آرامی به صورت پاششی به آن اضافه می گردد.
·        به مدت 2 تا 3 دقیقه صبر کرده تا پودر ماستیک تمامی آب روی سطح را جذب نموده و به حالت خمیری درآید.
·        با استفاده از همزن الکتریکی، ماستیک را به مدت 2 تا 3 دقیقه مخلوط کرده تا خمیری یکدست حاصل شود.
·        مجددا به مدت 30 ثانیه صبر کرده تا فعل و افعالات شیمیایی صورت گیرد.
·        مجددا با استفاده از همزن الکتریکی، ماستیک را به مدت 2 دقیقه مخلوط کرده تا خمیر حاصله آماده مصرف شود.
·        5-3-نکات فنی
·        آب مورد استفاده برای تهیه بتونه وماستیک کناف باید کاملا تمیز و عاری از هرگونه مواد اضافی و آلوده باشد. بنابراین بهتر است از آب آشامیدنی برای این منظور استفاده شود.
·        زمان مصرف پودر بتونه و ماستیک کناف (در بسته بندی استاندارد و شرایط انبار متعارف)، 6ماه پس از تاریخ تولید می باشد بدیهی است که پس از باز شدن پاکت، پودر بتونه و ماستیک کناف را باید ظرف مدت کوتاهی مصرف نمود.(طی حداکثر تا 7 روز استفاده نمایید.)
·        زمان استفاده از خمیر بتونه و ماستیک کناف، به ترتیب و به طور میانگین 45 و 220دقیقه می باشد. زمان های مذکور در شرایط آزمایشگاهی به دست آمده و بدیهی است با توجه به شرایط محیطی متغیر خواهند بود؛ بدین معنی که هرچه درجه حرارت محیط بالاتر و درصد رطوبت نسبی هوا پایین تر باشد ( شرایط آب و هوایی گرم و خشک)؛ زمان های مذکور کاهش خواهند یافت.
·        بتونه و ماستیک کناف در دمای 5 درجه سانتی گراد و کمتر از 40 درجه سانتی گراد قابل اجرا می باشند. استفاده از این مواد در دما های پایین تر ( به دلیل احتمال یخ زدگی ملات) و در دماهای بالاتر (به دلیل احتمال خشک شدن ملات،پیش از گیرش شیمیایی) مجاز نمی باشد.
·        ماستیک کناف را نمی توان به عنوان بتونه درزگیر در ساختارهای خشک استفاده نمود.
·        هنگام کار با بتونه و ماستیک کناف، ملات های اضافه باقی مانده روی ابزار (کاردک،لیسه و ماله) را نباید به ملات درون ظرف برگرداند؛ زیرا باعث کوتاه شدن زمان گیرش بتونه یا ماستیک درون ظرف خواهد شد.
·        ظروف آماده سازی ملات و ابزار کار می بایست بلافاصله پس از اتمام کار با آب تمیز شسته شوند؛ در غیر این صورت مواد خشک شده و تمیز کاری دشوار خواهد شد.
·        5-4-ترفند های کارگاهی جهت بررسی کیفیت بتونه اجرا شده
·        بتونه مناسب دارای قوام بوده و به کاردک می چسبد.برای درک بهتر این حالت، می توان بتونه خوب را به "ماست چکیده" و بتونه نامناسب را به "ماست بریده" یا اصطلاحا "دانه دانه" تشبیه کرد.توجه شود که زمانی که پودر بتونه با آب مخلوط میشود، ملات به دست آمده اصطلاحا قدری "شل" است، اما پس از گذشت حدود 2 تا 3 دقیقه، باید قوام یابد.این حالت از نشانه های یک بتونه خوب است.از نشانه های مثبت دیگر، می توان به حرکت روان خمیر بتونه در زیر کاردک در هنگام اجرا اشاره نمود.
·        وجود گرد گچ بر روی سطح بتونه و یا سست بودن سطح بتونه، از نشانه های گیرش نامناسب آن است.برای بررسی کارگاهی این موضوع، می توان بر روی سطح بتونه خشک شده دست کشید.در این حالت سطح دست باید به میزان قابل قبولی تمیز بماند و حتی الامکان گرد گچ مشاهده نشود. همچنین می توان با ناخن، سطح بتونه را خراش داد. در این حالت، سطح بتونه باید دارای مقاومت کافی در برابر سایش باشد (اصطلاحا باید "استخوانی" باشد).
·        بتونه باید دارای چسبندگی قابل توجهی به سطح پنل باشد. برای بررسی کارگاهی این خاصیت می توان سطح بتونه و نوار درزگیر را در چند مقطع (در طول مسیر درزگیری شده) برش داد و از طریق کشیدن نوار درزگیر، میزان چسبندگی بتونه را بررسی نمود. در این حالت چنانچه نوار درزگیر به راحتی از سطح پنل جدا گردد، چسبندگی صورت نگرفته است.
·        برای بررسی رفتار بتونه پس از رنگ آمیزی، می توان با استفاده از یک ابر خیس، سطح بتونه را مرطوب نمود و در واقع نقاشی با رنگ پایه آب را شبیه سازی نمود، پس از این آزمایش، نباید تورمی در سطح بتونه مشاهده شود.
·        توجه:گیرش نامناسب و یا چسبنگی نامناسب می تواند ناشی از موارد متعدد اجرایی نظیر طرح اختلاط نامناسب، کشته کشی، اجرا در دمای محیط غیر مجاز و یا آلودگی سطح کار باشد.همچنین می توان به علت خواص از دست رفته پودر بتونه باشد(به طور مثال، بر اثر شرایط نامناسب انبار کردن).
·        6-درزگیری صفحات روکش دار گچی
·        6-1- بررسی ها و اقدامات اولیه
·        عملیات درزگیری باید پس از تغییر شکل های ساختمانی صورت گیرد.
·        قبل از شروع عملیات درزگیری، لازم است تمام سطح کاملا تمیز و عاری از هرگونه گرد و غبار و چربی باشد.
·        وضعیت کلیه پیچ ها از نظر اجرای صحیح بررسی شود.در صورت وجود مشکلاتی از قبیل پارگی کاغذ روکش پنل ، بیرون زدگی سر پیچ ها وعدم رعایت فواصل مجاز، معایب باید بر طرف شوند .
·        تمامی لبه های برش خورده بررسی شوند . در صورت عدم اجرای پخ و یا پرداخت ، باید پنل از زیر سازی جدا و روی میز کار ( یا پالت ) به وسیله دستگاه پخ زن ، پخ زده شود و بوسیله ساب ماله ای پرداخت شود .
·        درزهای میان صفحات بررسی شوند . باید فاصله ای به اندازه 2 میلیمتر میان هر دو صفحه مجاور وجود داشته باشد.
·        در ساختارهای دیوار جدا کننده ، عملیات درزگیری می بایست پس از اتمام مرحله نصب صفحات در دو طرف دیوار انجام شود .
·        -6-2- درزگیری لبه های کارخانه ای ( لبه های برش نخورده )
مرحله اول
·        در این مرحله درز پر گشته و نوار درزگیر در محل خود تثبیت می شود :
·        بااستفاده از کاردک پیچ گوشتی دار، یک لایه بتونه به پهنای 10 سانتیمتر و ضخامت 3 میلیمتر در محل درز اجرا می شود .
·        نکته فنی : حرکت کاردک در این مرحله باید در جهت عمود بر درز باشد ، به نحوی که بتونه کاملا در درز بین دو صفحه نفوذ کند .
·        نوار درزگیر بر روی بتونه قرار داده شده و به وسیله کاردک ، از بالا به پایین روی بتونه فشرده می شود ، به نحوی که بتونه های اضافی از طرفین بیرون بزند.
·        نکته فنی: باید توجه نمود که مقطع نوار درزگیر کاغذی کناف دارای انحنا می باشد؛ بدین معنی که یک سمت آن مقعر و سمت دیگر محدب می باشد. توجه شود که حتما سمت محدب نوار بر روی بتونه اجرا شده قرار داده شود. این کار اجازه می دهد که حباب های هوای موجود در بتونه، از زیر نوار خارج شوند. چنانچه نوار از سمت مقعر بر روی بتونه قرار داده شود، حباب های هوا در زیر نوار محبوس گشته، در نتیجه چسبندگی لازم میان نوار و بتونه بر قرار نمی شود.
·        اضافات بتونه بر روی سطح نوار کشیده و بلافاصله جمع می شود.حرکت کاردک در این قسمت نیز از بالا به پایین می باشد.
·        نکته فنی: در این مرحله، رطوبت زیر و روی نوار درزگیر یکسان شده و از تغییر شکل و جدا شدن نوار جلوگیری می شود.
·        کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.
·        نکته فنی: بسته به شرایط محیطی،ممکن است خشک شدن کامل بتونه تا 24 ساعت طول بکشد.در صورتی که بتونه هر مرحله کاملا خشک نشود، رطوبت اضافی توسط نوار درزگیر جذب، اتصال میان نوار و بتونه سست و نهایتا نوار به صورت موضعی از بتونه جدا خواهد شد.
·        مرحله دوم
·        در این مرحله،ساختار درز مستحکم و با صفحات گچی یکپارچه می شود:
·        با استفاده ازلیسه یا ماله استیل، یک لایه بتونه به پهنای 20 سانتیمتر و ضخامتی که نوار درزگیر محو شود، بر روی لایه قبلی اجرا می شود.
·        کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.
·        با استفاده از ساب ماله ای، سطح بتونه خشک پرداخت شده و برای مرحله بعدی کار (اجرای لایه آماده سازی) آماده می شود.
6-درزگیری صفحات روکش دار گچی (ادامه)
·        6-3-درزگیری لبه های برش خورده
·        کلیه مراحل اجرا مانند درزگیری لبه های کارخانه ای می باشد، با این تفاوت که پهنای لایه بتونه در مرحله دوم 30 سانتیمتر میباشد.
·        نکته فنی:در بتونه کاری درزهای برش خورده، لایه دوم بتونه به این دلیل نسبت به بتونه کاری درز های کارخانه ای پهن تر می باشد که فرو رفتگی موجود در لبه های کارخانه ای، نوار و بتونه درزگیر را در خود جای داده و برآمدگی در محل درز کمتر می باشد؛ حال آن که در لبه های برش خورده، فرورفتگی مذکور وجود نداشته و برآمدگی در محل درز محسوس تر بوده و لذا برای محو کردن این برآمدگی، نیاز به اجرای لایه دوم بتونه کاری با پهنای بیشتری خواهد بود.
·        6-4-درزگیری کنج های خارجی با سازه محافظ گوشه (کرنربید فلزی)
·        مرحله اول
·        سطح سازه محافظ گوشه به وسیله مواد چربی زدا، تمیز می شود.
·        سازه محافظ گوشه روی کنج دیوار قرار گرفته و به وسیله چکش لاستیکی و دستگاه کرنربید کوب نصب می شود. فاصله ضربات، حداکثر 35 سانتیمتر می باشد.
·        نکته فنی:در صورتی که دستگاه کرنربید کوب در دسترس نباشد، سازه محافظ گوشه را می توان با بتونه نصب نمود.
·        مرحله دوم
·        با استفاده از لیسه یا ماله استیل، یک لایه بتونه به پهنای 20 سانتیمتر و ضخامتی که سازه محافظ گوشه محو شود، بر روی کرنربید و در دو طرف کنج اجرا می شود.
·        کار رها شده تا بتونه اجرا شده به طور کامل خشک شود.
·        با استفاده از ساب ماله ای، سطح بتونه خشک پرداخت شده و برای مرحله بعدی کار اجرای لایه آماده سازی)آماده می شود.
·        6-5-درزگیری کنج های خارجی با نوار محافظ گوشه (کرنربید کاغذی)
·        مرحله اول
·        نوار محافظ گوشه به وسیله دست از وسط تا زده می شود.
·        با استفاده از کاردک پیچ  گوشتی دار (یا لیسه )، یک لایه بتونه به پهنای 10 سانتیمتر و ضخامت 3 میلیمتر، بر دو طرف کنج اجرا می شود.
·        کرنربید بر روی بتونه قرار داده شده و با انگشت شصت و سبابه به آن فشار وارد می شود، به نحوی که بتونه های اضافی از طرفین آن خارج شود.
·        با استفاده از کاردک زاویه خارجی، از بالا به پایین روی نوار محافظ گوشه کشیده تا سطح آن هموار و کنجی کاملا گونیا و یکنواخت به دست آید.
·        به وسیله کاردک پیچ گوشتی دار (یا لیسه ای)، اضافات بتونه بر روی سطح کرنربید کشیده و بلافاصله جمع می شود.
·        کار رها شده تا بتونه این مرحله به طور کامل خشک شود.
·        مرحله دوم
·        مانند مرحله دوم در درزگیری کنج های خارجی با سازه محافظ گوشه (کرنربید)عمل می شود.
·        6- درزگیری صفحات روکش دار گچی
6-6-درزگیری کنج های خارجی با نوار درزگیر کاغذی
·        برای درزگیری کنج های خارجی ای که در معرض ضربه نیستند (مانند کنج های خارجی در سقف)، در صورت وجود مهارت کافی، می توان از نوار درزگیر کاغذی به جای کرنربید استفاده نمود.کلیه مراحل اجرا مانند درزگیری کنج های خارجی با نوار محافظ گوشه (کرنربید کاغذی) می باشد.
·        6-7- درزگیری کنج های داخلی – فصل مشترک دو ساختار خشک
·        برای درزگیری کنج داخلی ای که در فصل مشترک دو ساختار خشک قرار دارد (مانند محل تقاطع دو دیوار کناف؛ یا یک دیوار و یک سقف کناف)، از نوار درزگیر کاغذی استفاده می شود.کلیه مراحل اجرا مانند درزگیری کنج های خارجی با نوار محافظ گوشه (کرنربید کاغذی) می باشد، با این تفاوت که از کاردک زاویه  داخلی استفاده می شود.
·        نکته فنی:چنانه از کاردک پیچ گوشتی دار (یا لیسه ) برای درزگیری کنج های داخلی استفاده شود، احتمال پاره شدن نوار درزگیر (توسط گوشه تیز کاردک) وجود دارد؛ بنابراین برای جلوگیری از بروز این مشکل، درزگیری کنج های داخلی باید صرفا به وسیله کاردک زاویه داخلی انجام شود.
·        6-8-درزگیری کنج های داخلی- فصل مشترک ساختارخشک و بنایی
·        برای درزگیری کنج داخلی ای که در فصل مشترک ساختار خشک و بنایی قرار دارد (مانند محل تقاطع یک دیوار با یک دیوار بنایی؛ یک دیوار کناف با یک سقف بنایی؛ یا یک سقف کناف با یک دیوار بنایی)، از نوار چسب جدا کننده کناف (trenn-fix) استفاده می شود؛ بدین ترتیب که قبل از عملیات نصب، نوار ترن فیکس بر روی سازه چسبانده شده و پس از عملیات درزگیری و خشک شدن بتونه، اضافات آن به وسیله تیغ برش جدا می شود.
6-9-اجرای بتونه در محل پیچ ها
·        بتونه در محل پیچ ها نیر اجرا می شود.بدین ترتیب که ابتدا با استفاده از کاردک (یا لیسه)،بتونه در جهت عمودی کشیده شده و سپس با حرکت کاردک در جهت افقی، بتونه جمع می شود. پس از خشک شدن بتونه سطح آن به وسیله ساب ماله ای پرداخت می شود.
·        نکته فنی:درصورتی که بتونه در دو جهت متعامد کشیده نشود، حفره در محل پیچ به خوبی پر نخواهد شد.
·        7-آماده سازی صفحات روکش دار گچی
·        پس از اتمام مراحل درزگیری، سطوح ایجاد شده با پنل گچی باید برای پذیرش پوشش نهایی (رنگ، کاغذ دیواری، کاشی،...)، آماده سازی شوند.بسته به نوع پوشش نهایی، ممکن است یک یا ترکیبی از لایه های آماده سازی زیر بر روی سطح پنل ها اجرا شود:
·        7-1-اجرای ماستیک
·        برای دستیابی به بهترین نتیجه در رنگ آمیزی، یک لایه نازک پوششی (1 تا 2 میلیمتر) با ماستیک کناف روی تمام سطح کار اجرا می شود(ضخامت قابل قبول، طی چند مرحله کاری قابل دستیابی است).
·        7-2-اجرای پرایمر
·        پس از عملیات درزگیری و قبل از کاشیکاری، اجرای کاغذ دیواری یا رنگ آمیزی با رنگ روغنی، اعمال لایه پرایمر بر روی کل سطح کار لازم خواهد بود.حذف لایه پرایمر موجب بروز مسائل زیر خواهد شد:
·        در اجرای کاشی، اتصال مناسب میان چسب کاشی و پنل حاصل نشده، که نتیجه آن فروریزی کاشی ها در دوره بهره برداری خواهد بود.
·        در صورت اقدام به جدا سازی کاغذ دیواری در نوسازی های آینده ساختمان، به کاغذ روکش پنل آسیب خواهد رسید (توضیح این که لایه پرایمر موجب یکسان شدن میزان جذب سطح پنل و محل های بتونه کاری شده گردیده و از ایجاد حالت سایه و روشن جلوگیری می نماید).
·        8-سطوح کیفی درزگیری و آماده سازی
·        برای یکسان سازی روش درزگیری و آماده سازی سطوح ایجاد شده با پنل گچی، مراحل درزگیری و نوع لایه آماده سازی برای کاربرد های مختلف به شرح زیر توصیه می گردد.استفاده از سطوح کیفی زیر در ادبیات فنی مدارک مناقصات و در قراردادها مفید خواهد بود.
نکات فنی:
·        استفاده از پوشش های قلیایی (نظیر رنگ های آهکی و سیلیکاتی) بر روی صفحات گچی مجاز نمی باشد.
·        برای نصب کاغذ دیواری، (carboxyl methyl cellulose) CMC استفاده نمود. همچنین باید از جریان مناسب هوا در محیط اطمینان حاصل نمود تا چسب مذکور به سرعت خشک شود.
·        هنگامی که کاغذ روکش پنل بر اثر شرایط نگهداری نامناسب و رطوبت مداوم دچار کپک زدگی شده باشد، باید پنل ها خشک، سطح آن از کپک پاکسازی و کل سطح پنل ها آغشته به پرایمر گردد.پس از طی این مراحل، می توان پنل ها را نصب، درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی آماده سازی نمود.
·        هنگامی که کاغذ روکش پنل بر اثر شرایط نگهداری نامناسب و تابش مداوم نور خورشید تغییر رنگ داده باشد (زرد رنگ شده باشد)، باید سطح پنل ها آغشته به پرایمر گردیده و سپس می توان پنل ها را نصب، درزگیری و برای پذیرش پوشش نهایی آماده سازی نمود.

تاریخ ارسال: شنبه 5 دی 1394 ساعت 00:23 | نویسنده: kowsar | چاپ مطلب
نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.